Juridisk hjälp och rådgivning

Vi samarbetar med Familjens Jurist som finns till för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv. Från dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, hjälp med bouppteckning till rådgivning och information om trygghet för dina barn.

Bouppteckning

När en person har gått bort måste en bouppteckning vanligen göras. Det innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder, vilket blir underlag för bodelning och arvskifte. Handlingen talar om vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar – och vilka som bland annat får avsluta den avlidnas bankkonton och sälja eventuell bostad. Den fungerar också som underlag för förvaltning och avveckling av dödsboet.

I samband med dödsfall är man enligt svensk lag skyldig att göra en bouppteckning. Om den avlidna saknar tillgångar kan socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Vi hjälper dig – steg för steg

  1. Bouppteckning: Vid bouppteckningen träffas dödsbodelägare, efterarvingar och förrättningsmän för att gå igenom dödsboets skulder och tillgångar. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste den vara inlämnad till Skatteverket. Så här kan en bouppteckning se ut (alla uppgifter är påhittade).
  2. Förutom att göra bouppteckningen hjälper vi dig gärna med följande:
  3. Dödsboförvaltning: Fram tills arvskiftet sker ska dödsboet förvaltas och utredas. Räkningar ska betalas och bostaden tas om hand. Förvaltningen kan till exempel inkludera försäljning av tillgångar såsom fastigheter, bostadsrätter och konst.
  4. Arvskifte: Arvskiftet är ett skriftligt avtal mellan arvingarna om fördelningen av arvet.

Arvskifte

De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller sina känslomässiga och juridiska frågetecken.

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som en avliden lämnar efter sig. Handlingen ska undertecknas av alla delägare i dödsboet. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten tillsätta en så kallad skiftesman.

Testamente

Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minska risken för framtida tvister. Är det otydligt kan det istället bidra till osämja. I värsta fall kan det innebära att delningen av arvet inte alls blir så som testatorn, den som skrivit testamentet, ville ha det. Genom vår samarbetspartner Familjens Jurist kan du få professionell hjälp med att upprätta ett testamente.

Juridisk planering

Vill du säkerställa att dina efterlevande får det arv efter dig som du vill, hjälper vi gärna till med att upprätta ett testamente eller vidta de andra åtgärder som kan behövas.

Med komplicerade familjeförhållanden och kanske barn från flera förhållanden, vid samboskap, önskemål att gynna någon särskild person eller organisation eller hantera de juridiska konsekvenserna av att ha flyttat utomlands kan ett testamente skapa den situation just du vill uppnå. Vi kan även erbjuda trygg livslång förvaring av ditt testamente och garantera att det kommer fram i samband med dödsfall.

KONTAKTA OSS

Välkommen till Wikholms Begravningsbyrå
Södra Långgatan 3, 572 55 Oskarshamn
info@wikholms.se 

Öppettider
Måndag - Fredag
09.00-17.00.
Lunchstängt
12.00-13.15
Övriga tider öppet för jour och akuta ärenden.

Tel: 0491-84050

Vi hjälper till med att ordna allt praktiskt i samband med dödsfall och tar personligt ansvar för varje uppdrag.
Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med att ordna en begravning.